ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สินค้าวงกบเหล็ก
dot
bulletวงกบเหล็ก
bulletงานวงกบราชการ
dot
สินค้าครุภัณฑ์
dot
bulletโต๊ะ - เก้าอี้ มอก.
bulletโต๊ะ - เก้าอี้ A4
bulletโต๊ะ - เก้าอี้ ไม้ยางพารา
bulletโต๊ะ - เก้าอี้ ครู
bulletโต๊ะ ขาพับเอนกประสงค์
bulletโต๊ะ - เก้าอี้ ไม้ระแนง
bulletเก้าอี้แล็คเชอร์
bulletตู้เก็บเอกสาร
bulletเครื่องดับเพลิง
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี


รูปแบบงานวงกบราชการ

แบบอาคารเรียน

          -  อาคารเรียน  สปช.  101/26   ( 3 ห้องเรียน )

          -  อาคารเรียน  สปช.  102/26   ( 2,3,4,5,6  ห้องเรียน )

          -  อาคารเรียน  สปช.  103/26   ( 2,3,4,5,6  ห้องเรียน )

          -  อาคารเรียน  สปช.  104/26   ( 2,3,4,5,6  ห้องเรียน )

          -  อาคารเรียน  สปช.  105/29   ( 4 ห้องเรียน )

          -  อาคารเรียน  สปช.  105/29   ( 10 ห้องเรียน บน 5 ห้อง  ล่าง 5 ห้อง )

          -  อาคารเรียน  สปช.  105/29   ( 8  ห้องเรียน  บน  4 ห้อง  ล่าง  4 ห้อง )

          -  อาคารเรียน  สปช.  105/29   ปรับปรุง ( 4 ห้องเรียน )

          -  อาคารเรียน  สปช.  2/28      ( 9,12,15,18 ห้องเรียน )

          -  อาคารโรงฝึกงาน  สปช.  201/26

          -  อาคารโรงฝึกงาน  สปช.  202/26

          -  อาคารโรงฝึกงาน  สปช.  203/26

          -  อาคารโรงฝึกงาน  สปช.  204/26

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  108 ล./30

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  216 ล.  ( ปรับปรุง  29 )

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  216       ( ปรับปรุง  46 )

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  216 พ.  ( ทรงไทย )

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  216 ล.  ( ทรงไทย )

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  324 ล.

          -  อาคารเรียน  กรมสามัญศึกษา  424 ล.  พิเศษ

          -  อาคารหอประชุม  101 ล.  พิเศษ

          -  อาคาร  100/27

          -  อาคารเรียนแบบพิเศษ  7  ชั้น

          -  อาคารเรียนปฎิบัติการวิชาพื้นฐาน  4  ชั้น

          -  อาคารปฏิบัติการเครื่องกล  มหาวิทยาลัย

          -  อาคารเรียน  9  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

          -  อาคารเรียนชั่วคราว  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

          -  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

          -  อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

          -  อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

           -  อาคาร  วิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวะศึกษา

           -  อาคาร  ปฏิบัติการ  4  ชั้น  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

           -  อาคาร  สำนักงานกสรรพากรจังหวัด

          -  อาคาร  สำนักงานขนส่งจังหวัด

          -  อาคาร  โรงเก็บพัสดุ  โครงการศูนย์ราชการ  จังหวัด

          -  อาคาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

          -  อาคาร  หอพักพยาบาล  10  ครอบครัว  ( 20  ห้อง )

          -  อาคาร  ที่ทำการกองบังคับการตำรวจนครบาลหน้า 1/1
1
[Go to top]www.thammataveephol.com

บริษัท ทำมาทวีผล จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 35 หมู่ 1 ตำบล   คลองใหม่ อำเภอ สามพราน
จังหวัด นครปฐม     รหัสไปรษณีย์ 73110
เบอร์โทร : 034-222904-5       แฟกซ์ :  034-324103
อีเมล : taco@thammataveephol.com , taco-54@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thammataveephol.com